District and Dijk Manager

Rayon manager and dike keeper Albert Kiers, works for Wetterskp Fryslân. He tells us about the inner and outer dike area on Terschelling. The island is slightly tilted: part is above sea level and part is below. Kiers is constantly looking for the right water level for the whole area. A broadcast with a map, a salt meter and meticulous notes in an oldfashioned noteboook.

Rayonbeheerder en dijkwachter Albert Kiers, werkzaam voor Wetterskp Fryslân vertelt over het binnen- en buitendijks gebied op Terschelling. Het eiland ligt een beetje gekanteld: een deel ligt boven NAP en een deel eronder. Kiers zoekt voortdurend naar de juiste waterstand voor het hele gebied. Een uitzending met een kaart, zoutmeter en een succesagenda.
Water sample: ground water
Tool: conductivity meter